Εταιρικό Προφίλ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΤΕΡΣΙΤΥ Α.Ε.Τ.Τ.Κ.Ε.
Α.Φ.Μ.: 094512877
Δ.Ο.Υ.: Ρεθύμνου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εμπορικές Τουριστικές Επιχειρήσεις
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 21974750000 (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)
Αρ. Μ.ΑΕ: 37458/72/Β/97/1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σοφ. Βενιζέλου 70, Ρέθυμνο 74 100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 28310 23515
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.intercity.gr